قلعه هزاره یا بی بی مینو
عکس اول قلعه هزاره یا بی بی مینو عکس دوم قلعه هزاره یا بی بی مینو

تنها بناي تاريخي شهر ميناب ، قلعه‌اي موسوم به قلعه هزاره است . مردم بومي اين قلعه را بي بي مينو مي‌ناميدند و معتقدند كه در روزگاران گذشته دو خواهر به نام‌هاي «بي بي مينو» و «بي بي نازنين» اين شهر را بنا كرده‌اند . گويا در گذشته دو قلعه وجود داشت كه يكي از قلاع ويران شده و تنها قلعه باقي مانده ، به نام قلعه «هزاره» يا «بي بي مينو» شهرت يافته است . اين قلعه تا اواخر دوره قاجار مركز حكومت محلي بود و در اطراف آن ، خندقي كنده شده بود در آن زمان هميشه صد سرباز مسلح در قلعه مستقر بوده و نگهباني مي‌داده‌اند . در حال از اين قلعه حاضر مخروبه‌اي باقي مانده است .