قلعه لشتان
عکس اول قلعه لشتان عکس دوم قلعه لشتان

اين قلعه در 6 كيلومتری خاور بندر لنگه قرار گرفته و تاريخ بنای آن سال 904 هجری قمری است . با توجه به تاريخ مذكور ، گروهی معتقدند كه ساخت اين بنا به زمان سلطه و قدرت پرتغالي‌ها بر خليج فارس مربوط است . جمعی نيز عقيده دارند اين قلعه در عهد هخامنشی احداث شده و بيش از 2000 سال قدمت دارد .
در حال حاضر به جز حصار بند و آثار مخروبه‌ ديوارها ، اثر ديگری از ساختمان قلعه باقی نمانده است . در داخل قلعه لشتان چندين قبرستان ، ده‌ها بركه آب و انبار آذوقه و اثار فراوان ديگری بر جای مانده است . دخمه‌های سنگی ، شبيه به دخمه‌های غار چهل خانه و دخمه‌های فوقانی ارتفاعات شمالی بندر طاهری (سيراف) دارد .