کشورهایی با بالاترین سطح امید به زندگی را بیابید
کشورهایی با بالاترین سطح امید به زندگی را بیابید
تاریخ انتشار : 1397/12/05

اینطور به نظر می رسد که تا سال 2040 میلادی کشورهای مدیترانه ای جایگاه اول را از کشور ژاپن خواهند گرفت. بر اساس مطالعات جدید اسپانیا تا سال 2040 میلادی کشوری با بالاترین سطح امید به زندگی در جهان خواهد بود . چه چیزی باعث قرار گرفتن یک کشور مدیترانه ای در جایگاه اول است؟ در ادامه مطلبکشورهایی با بالاترین سطح امید به زندگی به ارائه تعدادی از یافته های مرتبط به این تحقیقی می پردازیم. با ما در این مطلب از همگردی همراه ما باشید.