آرژانتین

تلفن:88718294

آدرس:میدان آفريقا - ساختمان آليـتاليا

آلمان

تلفن:33114111-4

آدرس:خيابان فردوسي ، روبروي بانك مركزي

آذربایجان

تلفن:22212554

آدرس:خيابان ملك

اردن هاشمی

تلفن:88088356

آدرس:خيابان بخارست ، شماره 8

ارمنستان

تلفن:66704838

آدرس:خيابان انقلاب ، خيابان رازي ، خيابان شهريار ، پلاك 10

اروگوئه

تلفن:22052030

آدرس:خيابان آفريقا ، خيابان عاطفي شرقي ، پلاك 45

ازبكستان

تلفن:22299780

آدرس:پاسداران ، اقدسيه

اسپانیا

تلفن:88714575-6

آدرس:خيابان قائم مقام فراهاني ، جنب تهران كلينيك

استرالیا

تلفن:88724456-7

آدرس:خيابان بخارست ، كوچه 23

اسلواك

تلفن:22411164

آدرس:خيابان وليعصر ، خيابان شهيد فلاحي ، شماره 38

اتریش

تلفن:88710753

آدرس:ميدان آفريقا ، شماره 78

افغانستان

تلفن:88737151

آدرس:خيابان دكتر بهشتي ، نبش خيابان 4

اكراین

تلفن:88034119

آدرس:ونك

امارات متحده عربی

تلفن:88781333-4

آدرس:خيابان وليعصر ، شماره 4355

اندونزی

تلفن:88716865

آدرس:خيابان قائم مقام فراهاني ، شماره 210

انگلستان

تلفن:66705011-9

آدرس:خيابان نوفل لوشاتو ، بابي ساندرز

ایتالیا

تلفن:66726955-7

آدرس:خيابان فرانسه

ایرلند

تلفن:22297918

آدرس:فرمانيه ، خيابان كامرانيه شمالي

بحرین

تلفن:88773383

آدرس:بزرگراه آفريقا ، قبل از چهارراه جهان كودك ، شماره 248

برزیل

تلفن:88033498

آدرس:ميدان ونك ، بعد از بزرگراه كردستان ، شماره 58